اهداف شرکت

  • آموزش علمی و کاربردی و علوم تکنولوژیکی اتوماسیون صنعتی
  • طراحی نصب آموزش اجرای پروژه های نفتی و صنعتی –اتوماسیون صنعتی کنترل فرایند
  • تامین قطعات و تجهیزات اتوماسیون صنعتی
  • پشتیبانی فنی قبل و بعد از فروش کیفیت بالای سرویس دهی –صرفه جوئی در وقت و هزینه برای مشتریان
  • شناخت مشتریان جدید و کسب رضایت مشتریان قبلی
  • شرکت در کلیه مناقصات دولتی و خصوصی